Retentie is de spil, werving ondersteunend

Volg ons unieke Retentie Maximalisatie Programma

Na een jaar

Kans op meerjarige geefrelatie ligt 8-14% hoger dan bij traditionele direct dialogue

Het is heel belangrijk dat na de eerste maand de nieuw geworven donateur bevestigd blijft worden in zijn keuze. Desgewenst verzorgt Streetwise ook de (aanbevolen) 8 vervolgcontacten na de eerste week, waarmee het totaal aan contacten in jaar 1 op 12 komt. In nauw overleg stemmen we de vorm en inhoud van deze contacten af.

Streetwise Stuk hout
1. Varieer in medium.
2. Verstuur parallel met de eerste incasso een uiting, waarin de besteding tastbaar gemaakt wordt.
3. Bedank tegen het einde van het eerste jaar de nieuwe donateur expliciet in zijn/haar keuze.